A lot was supposed to happen on health reform before Congress went on summer vacation. Turns out, a lot didn’t. End result: The heavy lifting on health reform legislation has been pushed to the fall.

While the Cash for Clunkers program is being hailed as a success, having apparently burned much or all its of its billion dollar budget in a matter of days, some analysts doubt the program will amount to much in the long run.

Polska dostanie 925 milionów euro kredytu na badania naukowe oraz na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzję w tej sprawie podjął Europejski Bank Inwestycyjny.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po raz kolejny zweryfikowało listę kluczowych projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Minister Elżbieta Bieńkowska poinformowała, że na liście obecnie znajduje się 529 projektów.

Mrągowo będzie miało obwodnicę. W olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę w tej sprawie. Dokument potwierdza wybudowanie obwodnicy, która będzie omijała miasto od zachodu.

W kopalni Wirek w Rudzie Śląskiej wydobyto dziś ostatnią tonę węgla. Kompania Węglowa zamyka zakład z powodu małych zasobów surowca, a także ze względu na bezpieczeństwo.

Polacy zalegają z niezapłaconymi podatkami na kwotę około 20 miliardów 500 milionów złotych. Tyle nieuregulowanych należności mieliśmy na koniec 2008 roku. Ponad połowa z tej kwoty to zaległy podatek VAT. Pozostałe zaległości to podatek akcyzowy i dochodowy od osób fizycznych.

Score one for the green shoots crowd. The second-quarter gross domestic product report Friday clearly showed that the economy is in fact stabilizing.

Nie udało się osiągnąć porozumienia podczas kolejnych polsko-rosyjskich rozmów o dostawach gazu do naszego kraju. Ministerstwo gospodarki poinformowało, że podczas spotkania pojawiły się różnice dotyczące funkcjonowania spółki EuRoPol Gaz, która ma odpowiadać za przesył gazu do Polski.

The nation’s economy is starting to rebound, but the Obama administration’s massive stimulus package had little to do with it.

The incoming freshmen at one of the nation’s newest medical schools will have more freedom to choose whether to become a specialist or help fill the shortage of primary care doctors.

The pace of economic decline slowed substantially in the second quarter, as the U.S. economy shrank at an annual rate of 1% — far less than it did in the first quarter, according to a government report released Friday.

The pace of economic decline slowed substantially in the second quarter, as the U.S. economy shrank at an annual rate of 1% — far less than it did in the first quarter, according to a government report released Friday.

Ponad 230 milionów złotych pomocy publicznej trafiło do Stoczni Gdańsk w latach 2005-2007 – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Na tę kwotę składa się 86 milionów złotych przekazane na dokapitalizowanie i przejęcie zobowiązań oraz 148 milionów, które trafiły do grupy Stoczni Gdynia, której częścią był zakład w Gdańsku. Te wyliczenia wskazują, że rację w sporze ze stoczniowymi związkowcami miał premier Donald Tusk.

The pace of economic decline slowed substantially in the second quarter, as the U.S. economy shrank at an annual rate of 1% — far less than it did in the first quarter, according to a government report released Friday.

Jednym z elementów, który wpływa na kształtowanie wizerunku firmy jest niewątpliwie sposób, w jaki organizacja dochodzi swoich należności. Windykacja nie zawsze musi oznaczać zaciętą walkę z dłużnikiem, która prowadzi do zakończenia współpracy. Ma to szczególne…

Creating an electronic health record for every American by 2014 is a big part of Obama’s agenda but it may be easier said than done.