When news broke that Pimco’s Total Return Fund had slashed its U.S. Treasury holdings to zero, investors were left wondering why the world’s biggest bond fund would bail out of the safe haven.

The chief of General Electric on Thursday defended the conglomerate’s zero tax rate in 2010, and called for reform of the U.S. tax code.

From equities to Treasuries, the global macro strategist Russell Napier can’t find much to be hopeful about in the U.S. these days. He shares his views on the Fed, China, and how to fix the banks with a Warren Buffett tax.

As lawmakers and the White House squabbled over the 2011 budget, dozens of prominent economists, former government officials and business leaders pressed them on Thursday to get serious about forging a long-term fix for the country’s unsustainable debt.

Treasury Secretary Tim Geithner once again criticized China for keeping its currency artificially low. But he also extended an olive branch that could allow China’s yuan to become even more influential in global trade.

Organized gangs are stealing prescription medicine in increasingly audacious heists. That’s a problem for Big Pharma and for patients, who can unknowingly buy stolen — and sometimes dangerous — medications.

E-faktura – jak to zrobić?

Od 1 stycznia 2011 r. faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej. W najprostszej postaci wystarczy:

 1. akceptacja ze strony nabywcy,
 2. wystawienie dokumentu,
 3. złożenie e-podpisu,
 4. i wysłanie faktury mailem.

Jakie korzyści?

 • E-faktury mogą być przesyłane w dowolnym formacie elektronicznym (*.doc, *.xls, *.pdf, *.html, *.jpg, *.bmp, różnego rodzaju skany itp.)
 • Można je przesyłać drogą e-mailową lub udostępniać np. w Panelu Klienta lub umożliwiać pobieranie ze strony WWW
 • Nie trzeba wystawiać już faktur w dwóch egzemplarzach
 • Skraca się czas obiegu dokumentów
 • W formie e-faktury można wystawiać także faktury wewnętrzne lub duplikaty faktur elektronicznych
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Fakturę elektroniczną można w każdej chwili wydrukować w razie potrzeby

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Aby móc wystawiać klientowi e-faktury należy uzyskać jego zgodę, nazywaną oficjalnie „akceptacją”. Klient w każdym czasie może cofnąć taką akceptację. Wyrażenie akceptacji oraz cofnięcie akceptacji musi nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej musi gwarantować:

 • autentyczność pochodzenia (autorstwo),
 • integralność treści (brak nieuprawnionych zmian).

Zapewni to bezpieczny e-podpis, czyli podpis przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego (takiego jak do ZUS), a także elektroniczny sposób wymiany tzw. EDI. Warto skonsultować z dostawcą użytkowanego w firmie oprogramowania, czy możliwe jest automatyczne integrowanie faktur wystawianych z systemu informatycznego z e-podpisem.  Niektóre systemy ERP pozwalają użytkownikom na wprowadzenie dodatkowych, użytecznych funkcji.

Faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w formie elektronicznej (można je wydrukować, ale podstawą jest plik elektroniczny!).

Oryginał czy kopia?

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowany został również wymóg oznaczania faktur i faktur korygujących w wersji papierowej wyrazami „ORYGINAŁ” oraz „KOPIA”. Nastąpiło uchylenie przepisu określającego obowiązek oznaczania tychże faktur jako „oryginał” oraz „kopia”, czyli § 19 ust. 2 rozporządzenia o fakturach. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia oświadcza iż: (…) utrzymywanie tego warunku do faktur papierowych w sytuacji, gdy nie jest on wymagany przy fakturach elektronicznych jest nieuzasadnione.

Faktura w kraju, serwer zagranicą

Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane w formie elektronicznej  również poza terytorium kraju. Od 1 stycznia 2011 r. e-faktury mogą być przechowywane np. na zagranicznych serwerach, pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej – za pomocą środków elektronicznych – dostępu on-line do tych faktur (udostępniamy hasło dostępu i łącze podczas kontroli).

Wysyłka kilku faktur jednocześnie – jeden nagłówek z danymi nabywcy i sprzedawcy

Na koniec udogodnienie – w przypadku przesyłania temu samemu odbiorcy jednocześnie kilku faktur w formie elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. Zatem wysyłając 10 faktur można w nagłówku podać dane nabywcy i sprzedawcy i inne dane wspólne, a potem jedynie tabele z danymi finansowymi i produktami.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 244, poz. 1627), oraz
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 255, poz. 1713).
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 212, poz. 1337; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1713
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej – Dz.U. Nr 249, poz. 1661

źródło: Faktury elektroniczne w twojej firmie zmiany w przepisach

E-faktura – jak to zrobić?

Od 1 stycznia 2011 r. faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej. W najprostszej postaci wystarczy:

 1. akceptacja ze strony nabywcy,
 2. wystawienie dokumentu,
 3. złożenie e-podpisu,
 4. i wysłanie faktury mailem.

Jakie korzyści?

 • E-faktury mogą być przesyłane w dowolnym formacie elektronicznym (*.doc, *.xls, *.pdf, *.html, *.jpg, *.bmp, różnego rodzaju skany itp.)
 • Można je przesyłać drogą e-mailową lub udostępniać np. w Panelu Klienta lub umożliwiać pobieranie ze strony WWW
 • Nie trzeba wystawiać już faktur w dwóch egzemplarzach
 • Skraca się czas obiegu dokumentów
 • W formie e-faktury można wystawiać także faktury wewnętrzne lub duplikaty faktur elektronicznych
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Fakturę elektroniczną można w każdej chwili wydrukować w razie potrzeby

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Aby móc wystawiać klientowi e-faktury należy uzyskać jego zgodę, nazywaną oficjalnie „akceptacją”. Klient w każdym czasie może cofnąć taką akceptację. Wyrażenie akceptacji oraz cofnięcie akceptacji musi nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej musi gwarantować:

 • autentyczność pochodzenia (autorstwo),
 • integralność treści (brak nieuprawnionych zmian).

Zapewni to bezpieczny e-podpis, czyli podpis przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego (takiego jak do ZUS), a także elektroniczny sposób wymiany tzw. EDI. Warto skonsultować z dostawcą użytkowanego w firmie oprogramowania, czy możliwe jest automatyczne integrowanie faktur wystawianych z systemu informatycznego z e-podpisem.  Niektóre systemy ERP pozwalają użytkownikom na wprowadzenie dodatkowych, użytecznych funkcji.

Faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w formie elektronicznej (można je wydrukować, ale podstawą jest plik elektroniczny!).

Oryginał czy kopia?

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowany został również wymóg oznaczania faktur i faktur korygujących w wersji papierowej wyrazami „ORYGINAŁ” oraz „KOPIA”. Nastąpiło uchylenie przepisu określającego obowiązek oznaczania tychże faktur jako „oryginał” oraz „kopia”, czyli § 19 ust. 2 rozporządzenia o fakturach. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia oświadcza iż: (…) utrzymywanie tego warunku do faktur papierowych w sytuacji, gdy nie jest on wymagany przy fakturach elektronicznych jest nieuzasadnione.

Faktura w kraju, serwer zagranicą

Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane w formie elektronicznej  również poza terytorium kraju. Od 1 stycznia 2011 r. e-faktury mogą być przechowywane np. na zagranicznych serwerach, pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej – za pomocą środków elektronicznych – dostępu on-line do tych faktur (udostępniamy hasło dostępu i łącze podczas kontroli).

Wysyłka kilku faktur jednocześnie – jeden nagłówek z danymi nabywcy i sprzedawcy

Na koniec udogodnienie – w przypadku przesyłania temu samemu odbiorcy jednocześnie kilku faktur w formie elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. Zatem wysyłając 10 faktur można w nagłówku podać dane nabywcy i sprzedawcy i inne dane wspólne, a potem jedynie tabele z danymi finansowymi i produktami.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 244, poz. 1627), oraz
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 255, poz. 1713).
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 212, poz. 1337; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1713
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej – Dz.U. Nr 249, poz. 1661

źródło: E-faktura w twojej firmie zmiany w przepisach

The head of JPMorgan Chase said Wednesday that banks would not consider writing down mortgages for homeowners who can’t make payments, an idea at the center of talks aimed at fixing the mortgage mess.

Chief executives at America’s largest companies expect sales to increase in the months ahead, with a majority planning to increase capital spending and hire more workers, according to a survey released Wednesday.

In a sign of continued improvement in the job market, private sector employers added over 200,000 positions in March and the number of planned job cuts fell, according to two reports released Wednesday.

Employers announced fewer planned job cuts in March, even as government sector layoffs mounted, according to a report released Wednesday.

Elizabeth Warren will extend an olive branch Wednesday to the group that has been her arch-nemesis in creating a new consumer financial protection bureau.

The House passed a bill Tuesday to kill a signature Obama administration program that helps homeowners stay in their homes but has faced criticism as ineffective.