Gas tops $3.90 nationwide
Różne / Kwiecień 29, 2011

The average price of a gallon of gasoline reached the $3.90 mark Friday, after climbing 2 cents overnight, according to a survey by motorist group AAA.

Beneficjencie unijny czy mówią o tobie #8211; toaleciarz?
Różne / Kwiecień 29, 2011

Oczywiście nikt nie przygotowuje dokumentów w toalecie urzędu, dlatego nikt nie jest toaleciarzem faktycznym. Jednak mnóstwo projektów wywiera takie wrażenie – ich autorzy są postrzegani jako toaleciarze, niechluje nieszanujący czasu specjalistów oceniających projekty, siebie, ani swojej pracy. I jest to wina wyłącznie przedsiębiorców składających dokumenty. Jeśli więc odkładasz na sam koniec przygotowanie matrycy logicznej lub studium wykonalności, zmień swoje nastawienie. Zrób to od razu. Przygotowanie matrycy logicznej bywa wredne i denerwujące, dlatego ten tekst przedstawi ci całą procedurę krok po kroczku. Matryca logiczna składa się z czterech kolumn i pięciu wierszy, które układają się w logikę pionową i poziomą. Logika pionowa pokazuje jakie są zamierzenia projektu, co chcemy zrobić i w jaki sposób nasze działanie może wpłynąć na polepszenie obecnej sytuacji. Z kolei logika pozioma służy do mierzenia rezultatów projektu i wykorzystanych zasobów poprzez zastosowane wskaźniki ekonomiczne. Kolumna pierwsza matrycy logicznej zawiera opis podstawowych elementów projektu (patrząc od góry czyli przeciwnie do kierunku czytania i tworzenia): •  cel ogólny/strategiczny, •  cel bezpośredni, •  rezultat, •  działania, •  zasoby/środki. Każdy z nich powinien logicznie wynikać z poziomu hierarchicznie niższego czyli rezultat wynika z działań, a cel ogólny z celu bezpośredniego. Cel ogólny/strategiczny to cel, do którego osiągnięcia w sposób pośredni przyczyni…

Employers tap interns for full-time jobs
Różne / Kwiecień 28, 2011

Employers recruited more than half their interns for full-time positions last year, the highest rate of intern-to-staff hiring in a decade, according to survey results released Thursday.

Economic recovery stumbles
Różne / Kwiecień 28, 2011

Economic growth slowed to a crawl in the first three months of the year as a spike in gasoline, higher overall inflation and continued weakness in the housing market all took a toll on the recovery.

Jak nie zapłacić podatku od zbycia akcji
Różne / Kwiecień 28, 2011

  Długo oczekiwana nowelizacja W  omawianej nowelizacji ustawodawca w sposób gruntowny doprecyzował kwestie związane z rozliczaniem podatku dochodowego z tytułu tzw. wymiany udziałów przez wspólników spółek kapitałowych będących osobami fizycznymi. Jak powszechnie wiadomo, były one przedmiotem licznych sporów z organami podatkowymi. Problemów tych nie rozwiązało także orzecznictwo sądów administracyjnych. Taki stan rzeczy oraz konieczność dostosowania regulacji polskich do dyrektyw unijnych wymagały zatem pilnej interwencji ustawodawcy. Unijna dyrektywa a polska praktyka Należy podkreślić, że postanowienia Dyrektywy 2009/133/WE znalazły odzwierciedlenie jedynie w ramach przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 4d i art. 16 ust. 1 pkt 8d). Z dniem 1 maja 2004 r. ustawodawca wyłączył bowiem z kategorii przychodów podatkowych wartość otrzymanych udziałów (akcji) w spółce zbywającej i w spółce nabywającej, w przypadku transakcji, których przedmiotem jest zbycie udziałów (akcji) jednej spółki kapitałowej innej spółce kapitałowej, oraz pod warunkiem że (m.in.): − obie spółki podlegają opodatkowaniu w UE lub państwie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego − spółka zbywająca otrzyma w zamian udziały (akcje) spółki nabywającej; − spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane. Cytowany przepis z niezrozumiałych przyczyn nie znalazł wówczas swojego odpowiednika w regulacji dotyczącej podatku dochodowego od osób…

Nation of renters and hoarders
Różne / Kwiecień 27, 2011

If you need any more proof of how sorry a state the housing market is in, look no further than how well real estate investment trusts that own apartments and storage facilities are doing.

Federal Reserve stays its course
Różne / Kwiecień 27, 2011

The Federal Reserve reaffirmed its commitment to its current policies Wednesday, while acknowledging continued weak spots in the economic recovery.

Warren defends consumer bureau on ‚Daily Show’
Różne / Kwiecień 27, 2011

Using a familiar, friendly forum, White House adviser Elizabeth Warren went on „The Daily Show with Jon Stewart” to criticize a congressional effort to delay and weaken the consumer bureau created by Wall Street reform.

Lobbyists stir about debt ceiling
Różne / Kwiecień 27, 2011

Wall Street is watching Washington’s debt ceiling debate with great interest. But it’s keeping its powder dry as far as lobbying is concerned, for fear of getting entangled in the potentially ugly fight over budget cuts.

Green cars are ready, buyers aren’t
Różne / Kwiecień 27, 2011

Despite all the hype around electric and hybrid cars — and a rapid increase in the number of available models — most car shoppers still aren’t ready to buy, according to a new survey.