India to tax rich, luxury cars
Różne / Luty 28, 2013

India unveiled plans to increase taxes on the rich and luxury cars in a bid to increase revenue as a slowdown in growth makes it harder for Asia’s third largest economy to plug a yawning budget deficit.

Mali podatnicy: fakturę opłaconą w styczniu odliczą w kwietniu
Różne / Luty 28, 2013

Datą graniczną odliczenia podatku VAT naliczonego przez podatnika korzystającego z kasowego rozliczenia dokumentów jest 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, w którym doszło do zapłaty faktury. Stosowanie metody kasowej bowiem determinuje regulowanie zobowiązań VAT-owskich właśnie co kwartał. Odpowiednią deklaracją jest deklaracja VAT-7K. Kiedy możliwe odliczenie Rozliczenia na podstawie metody kasowej może dokonać tylko przedsiębiorca posiadający status małego podatnika, tj. ten którego wartość sprzedaży w roku 2012 nie przekroczyła 4 922 000 zł (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług). Obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą uzyskania zapłaty za fakturę (w przypadku gdy sprzedaż została dokonana na rzecz osoby, która nie rozlicza VAT nie później niż 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi), a rozliczenie podatku następuje po upływie kwartału, którego ten obowiązek dotyczy. Metoda ta ma drugą stronę medalu – przedsiębiorca, który ją stosuje może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dopiero wtedy, gdy sam ureguluje należność wobec swojego kontrahenta. Odliczenia nie można przy tym dokonać wcześniej niż z dniem otrzymania faktury. Obowiązująca od 1 stycznia znowelizowana ustawa o VAT przewiduje jednak, w porównaniu do regulacji obowiązujących w zeszłym roku, zmniejszenie owego ograniczenia. Jeśli podatnik zapłaci za otrzymaną fakturę tylko częściowo, będzie mu przysługiwało prawo do…

Italy avoids panic at bond auction
Różne / Luty 27, 2013

Italy was forced to pay more to borrow on international markets Wednesday but investors held their nerves after this week’s messy election cast doubt on its ability to form a stable government.

Urząd skarbowy wyłapie niesolidnych płatników
Różne / Luty 27, 2013

Od stycznia 2013 roku obowiązują nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi. To wynik, wprowadzonych ustawą deregulacyjną, zmian do ustawy o VAT. Najważniejszą z nich jest skrócenie czasu potrzebnego do uznania nieściągalności wierzytelności ze 180 do 150 dni, kolejną – uproszenie całej procedury, dzięki czemu przedsiębiorcy będą chętniej korzystali z udostępnionej możliwości. Przede wszystkim zniesiono obowiązek informowania dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi, a samo zgłoszenie korekty odbywa się poprzez złożenie deklaracji wraz z informacją o nierzetelnym kontrahencie. W ten sposób do Urzędu Skarbowego trafiają informacje na temat konkretnego dłużnika, co staje się podstawą do wszczęcia postępowania, mającego na celu sprawdzenie czy podmiot ten skorygował złożoną deklarację po upływie 150 dni od terminu płatności. Jeżeli tego nie dokonał – czeka go dotkliwa sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, które nie zostały skorygowane. Dokonanie korekty jest bowiem obowiązkiem dłużnika, niezależnie od tego czy wierzyciel wykorzystał prawo do zastosowania ulgi na złe długi, czy też nie. UWAGA! Pamiętajmy, że z ulgi na złe długi nie można skorzystać w odniesieniu do dłużnika, który znajduje się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji oraz w sytuacji, gdy wierzytelność zostanie uregulowana czy zbyta zanim zdążymy złożyć deklarację….