Ramifications of automatic spending cuts will kick in over months, not days or weeks. And the general public’s awareness of them may be delayed and uneven.

The Internal Revenue Service told workers on Thursday that furloughs wouldn’t happen until the beginning of the summer, after the tax filing season ends.

India unveiled plans to increase taxes on the rich and luxury cars in a bid to increase revenue as a slowdown in growth makes it harder for Asia’s third largest economy to plug a yawning budget deficit.

Datą graniczną odliczenia podatku VAT naliczonego przez podatnika korzystającego z kasowego rozliczenia dokumentów jest 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, w którym doszło do zapłaty faktury. Stosowanie metody kasowej bowiem determinuje regulowanie zobowiązań VAT-owskich właśnie co kwartał. Odpowiednią deklaracją jest deklaracja VAT-7K.

Kiedy możliwe odliczenie

Rozliczenia na podstawie metody kasowej może dokonać tylko przedsiębiorca posiadający status małego podatnika, tj. ten którego wartość sprzedaży w roku 2012 nie przekroczyła 4 922 000 zł (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług). Obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą uzyskania zapłaty za fakturę (w przypadku gdy sprzedaż została dokonana na rzecz osoby, która nie rozlicza VAT nie później niż 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi), a rozliczenie podatku następuje po upływie kwartału, którego ten obowiązek dotyczy.

Metoda ta ma drugą stronę medalu – przedsiębiorca, który ją stosuje może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dopiero wtedy, gdy sam ureguluje należność wobec swojego kontrahenta. Odliczenia nie można przy tym dokonać wcześniej niż z dniem otrzymania faktury.

Obowiązująca od 1 stycznia znowelizowana ustawa o VAT przewiduje jednak, w porównaniu do regulacji obowiązujących w zeszłym roku, zmniejszenie owego ograniczenia. Jeśli podatnik zapłaci za otrzymaną fakturę tylko częściowo, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT-u naliczonego właśnie w tej części, która odpowiada uregulowanej kwocie. Jeszcze w 2012 roku takiej możliwości przedsiębiorca nie miał.

Otrzymana, ale nie zapłacona

Jeśli podatnik nie uregulowałby należności z otrzymanej w styczniu faktury do końca I kwartału, tj. do 31 marca, pomniejszenia kwoty VAT-u należnego o wartość podatku naliczonego będzie mógł dokonać w deklaracji za kwartał, w którym należność ureguluje.


Przykład

Do podatnika rozliczającego się metodą kasową 29 stycznia wpłynęła faktura za dokonane w styczniu zakupy. Podatnik zobowiązanie to uregulował dopiero 1 kwietnia. Prawo do odliczenia VAT-u naliczonego przysługiwać mu będzie w rozliczeniu za II kwartał, a wykazać je będzie mógł w deklaracji składanej do 25 lipca.

 

 


 

źródło: Mali podatnicy: fakturę opłaconą w styczniu odliczą w kwietniu

Japanese Prime Minister Shinzo Abe picked Haruhiko Kuroda Thursday to lead the Bank of Japan, a nomination that will buttress Abe’s efforts to loosen monetary policy at the central bank.

Italy was forced to pay more to borrow on international markets Wednesday but investors held their nerves after this week’s messy election cast doubt on its ability to form a stable government.

Od stycznia 2013 roku obowiązują nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi. To wynik, wprowadzonych ustawą deregulacyjną, zmian do ustawy o VAT. Najważniejszą z nich jest skrócenie czasu potrzebnego do uznania nieściągalności wierzytelności ze 180 do 150 dni, kolejną – uproszenie całej procedury, dzięki czemu przedsiębiorcy będą chętniej korzystali z udostępnionej możliwości.

Przede wszystkim zniesiono obowiązek informowania dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi, a samo zgłoszenie korekty odbywa się poprzez złożenie deklaracji wraz z informacją o nierzetelnym kontrahencie.

W ten sposób do Urzędu Skarbowego trafiają informacje na temat konkretnego dłużnika, co staje się podstawą do wszczęcia postępowania, mającego na celu sprawdzenie czy podmiot ten skorygował złożoną deklarację po upływie 150 dni od terminu płatności. Jeżeli tego nie dokonał – czeka go dotkliwa sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, które nie zostały skorygowane. Dokonanie korekty jest bowiem obowiązkiem dłużnika, niezależnie od tego czy wierzyciel wykorzystał prawo do zastosowania ulgi na złe długi, czy też nie.


UWAGA! Pamiętajmy, że z ulgi na złe długi nie można skorzystać w odniesieniu do dłużnika, który znajduje się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji oraz w sytuacji, gdy wierzytelność zostanie uregulowana czy zbyta zanim zdążymy złożyć deklarację.


Na koniec należy podkreślić, że na złożenie korekty mamy maksymalnie 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura, dokumentująca nieuregulowaną wierzytelność.

 

źródło: Urząd skarbowy wyłapie niesolidnych płatników

The wealth gap between blacks and whites has nearly tripled over the past 25 years, due largely to inequality in home ownership, income, education and inheritances, according to a new study by Brandeis University.

Fed chairman Bernanke suggests the central bank will maintain its easy money policies, boosting demand for precious metals.

Stocks have recently been hovering near a five-year high, but Federal Reserve Chairman Ben Bernanke says a a stock market bubble is not in the works.

Federal budget cuts totaling $85 billion could result in nearly 800,000 people losing their jobs and a reduction in economic growth of about half a point.

The political uncertainty resulting from Italy’s election could lead to market volatility but is unlikely to tip Europe back into crisis, as long as previous reforms are left intact.