90 mln zł na aktywizację bezrobotnych powyżej 45 roku życia (News)

Do 30 czerwca marszałkowie województw mogą składać w resorcie pracy wnioski o sfinansowanie programów aktywizacji osób, które ukończyły 45 lat. Minister pracy i polityki społecznej przeznaczy ze swojej rezerwy 90 mln zł dla powiatów na aktywizację zawodową starszych osób. Pieniądze z rezerwy zostaną…