Akademia dla studentów i nauczycieli (News)

Wraz z nowym rokiem szkolno-akademickim Akademia Athenasoft wprowadziła specjalną ofertę szkoleniową skierowaną do uczniów i nauczycieli. Każda osoba, która prześle formularz zgłoszeniowy oraz:
• ważne zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające fakt, że jesteś nauczycielem lub<br…