Akcyza do zmiany

Rząd przyjął projekt ustawy o podatku akcyzowym. Projekt nowej ustawy zakłada, że podatek akcyzowy dotyczyć będzie wyłącznie paliw, energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz samochodów osobowych.