Aktywizacja starszych osób może się nie udać (News)

Oto rządowe propozycje aktywizacji zawodowej osób starszych: bezrobotny lub osoba poszukująca pracy w wieku ponad 45 lat może otrzymać od starosty prawie 9 tys. zł. na szkolenie (do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), osoby takie będą też mogły otrzymać 1103,20 zł. stypendium szkoleniowego (140 proc….