Aktywny lider (News)

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w kolejnej edycji szkoły „Aktywny Lider”, która rozpocznie się we wrześniu 2008 na terenie województwa opolskiego. Celem szkoły jest m.in. kreowanie i wspieranie liderów, osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych…