Antykonkurencyjne kominki?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy firma Jotul Polska – dystrybutor pieców i kominków – zawarła ze swoimi siedemdziesięcioma przedstawicielami handlowymi porozumienie ograniczające konkurencję.