Bardziej od ludzi liczy się ich zaangażowanie (News)

Nie jesteśmy w stanie być skuteczni w zarządzaniu, jeśli nie zrozumiemy, z czego składa się osobowość człowieka, z którym współpracujemy. A składa się ona z sześciu najważniejszych elementów, do których zalicza się: wartości (czyli to, czym dana osoba kieruje się w życiu i co jest dla nie najważniejsze),…