Bartosz Trojnar nowym Liderem Zespołu MM/WM w BCC (News)

Bartosz Trojnar, absolwent krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, w latach 2003-2005 zdobywał doświadczenie biznesowe w zarządzaniu procesami logistycznymi w paryskiej centrali i polskim oddziale korporacji Delphi. Od 2005 roku pracuje w BCC jako konsultant wdrożeniowy. Uczestniczył w prowadzonych…