BCC: ucywilizować „pomostówki”

Business Centre Club krytykuje system emerytur pomostowych. BCC wyraża zaniepokojenie faktem, że branżowe grupy nacisku oraz niektóre związki zawodowe uprawiają politykę krótkowzroczną i krańcowo egoistyczną, starając się wymusić doraźnie korzystne dla swoich członków rozwiązania kosztem ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń, w tym także przyszłych emerytów i rencistów. Według organizacji przedsiębiorców uprawiana jest demagogiczna propaganda, której rząd i niezależne media nie potrafią się przeciwstawić.