Będzie ciaśniej (News)

Jeszcze w połowie 2005 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 18 proc, a dziś spadła poniżej 10 procent. W ciągu trzech lat tylko w dużych firmach powstało 650 tys. miejsc pracy. Wskaźnik bezrobocia nadal się obniża, liczba miejsc pracy rośnie. Zatrudnienie w gospodarce w lipcu było o 4,7 proc. wyższe…