Bolesna pomyłka (News)

Pomyłki zdarzają się każdemu, ale w świecie wielkich finansów bywają one szczególnie bolesne. We wtorek inwestorzy wyczekiwali danych o inflacji w Polsce. To m.in. od jej wysokości zależy, co Rada Polityki Pieniężnej zrobi ze stopami procentowymi, a więc w efekcie jakie będzie oprocentowanie kredytów…