Boni: zmniejszenie składek do OFE jeszcze niepewne

Sprawa przekazania części składki z Otwartych Funduszy Emerytalnych do ZUS nie jest jeszcze przesądzona. Szef doradców premiera Michał Boni powiedział, że rząd próbuje znaleźć rozwiązanie, które nie zakłóci reformy emerytalnej i jednocześnie poprawi efektywność funduszy. Dotyczy to zarówno opłat za zarządzanie, jak i większej konkurencji między samymi funduszami.