Brawo za euro (News)

„Na decyzję o szybkim przyjęciu euro czekaliśmy od lat” – mówią jednym chórem przedsiębiorcy. „Korzyści z przyjęcia euro przeważają nad kosztami” – przekonuje Maciej Krzak, ekspert PKPP Lewiatan. Maciej Krzak wśród pozytywów wymienia większą stabilność, lepszy dostęp do kapitału i do kredytów, zwiększenie…