Chroń swoją tożsamość

Związek Banków Polskich jako reprezentant sektora bankowego, przy wsparciu Policji, rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą możliwości zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości w bankach. Już dziś każdy może poinformować o zagubionych bądź skradzionych dokumentach nie będąc klientem konkretnego banku. Coraz więcej instytucji finansowych umożliwia zastrzeganie dokumentów także tym, którzy na co dzień nie korzystają z ich usług.