Coaching: Biznes rozwiązujący problemy (Artykul)

Coaching jest metodologią używaną przez tysiące ludzi na świecie, której celem jest motywowanie i inspirowanie ludzi do przeprowadzania zmian, rozwiązywania problemów oraz osiągania lepszych rezultatów. Doświadczony coach skupia się głównie na rozwiązywaniu problemów klienta i na osiąganiu jego celów. To jest główny powód, dla którego klient chce pracować z coachem i chce płacić za jego usługi.

Prowadząc szkolenia dla osób, które zainteresowane są coachingiem, często otrzymuję zapytanie: Czy coaching to biznes, który może dać stabilizację finansową? Odpowiedź nie jest prosta.