Compliance (News)

Do tej pory zawód specjalisty do spraw compliance rozwija się samoczynnie, a jego adepci skazani są na samokształcenie, wspomagane najwyżej szkoleniami prowadzonymi w ramach macierzystych korporacji lub ich grup kapitałowych, bez okazji do wymiany praktycznych doświadczeń z innymi specjalistami.
Funkcja…