Coraz mniejsze wymagania wobec funkcjonariuszy (News)

Niegdyś wymagania dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych policji wyglądały następująco: kandydat musiał zdobyć minimum 25 punktów z testu wiedzy, a niezaliczenie testu wiedzy lub negatywna ocena sprawności fizycznej oznaczały negatywną decyzję o przyjęciu do służby. Aktualnie kandydat nie musi…