Cudzoziemcy pracują na lewo (News)

Państwowa Inspekcja Pracy w raporcie opublikowanym przed miesiącem na temat kontroli legalności zatrudnienia stwierdziła, iż w Polsce co trzecia firma naruszyła przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców. Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini stanowią połowę ze wszystkich pracujących u nas w „szarej strefie” cudzoziemców….