Czas szkoleń (News)

Jak twierdzi redakcja „CIO – Magazyn Dyrektorów IT”, efektywne przekazywanie szybko ewoluującej wiedzy i know how ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Tymczasem w warunkach współczesnej gospodarki wartość firm kreowana jest nie tylko na podstawie aktywów…