Czas uwolnić zarobki w przedsiębiorstwach (News)

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku znikną przepisy określające maksymalny poziom podwyżek płac dla szeregowych pracowników. Partnerzy społeczni w Komisji Trójstronnej uzgodnili, że ustawa z 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców…