Czy będziemy pracować 13 godzin na dobę? (News)

Rząd planuje wydłużenie czasu pracy, nawet do 65 godzin tygodniowo, bez konieczności oddawania wolnego. Pracownik musiałby się jednak na to zgodzić – pisze Rzeczpospolita.
Jedynym ograniczeniem byłoby prawo pracownika do 11-godzinnego odpoczynku w ciągu doby i 35 godzin wolnego w ciągu tygodnia….