Czy klient monogamiczny to klient lojalny? (News)

Lojalność, monogamia. Multilojalność, poligamia. Te terminy nie są nam obce. Praktycznie od zawsze trwa spór o to czy lepsze jest posiadanie jednego stałego partnera, czy też wielu.
Podobnie jest z klientami i ich lojalnością względem marek podczas zakupów.
W biznesie multilojalność,…