Dobry menedżer musi umieć krytykować, ale i chwalić podwładnych (News)

Najlepsi liderzy potrafią cieszyć się pomysłami oraz zaangażowaniem pracowników – wiedzą też, że aby przyciągać utalentowanych ludzi do firmy, muszą być zarówno odważni, jak i sympatyczni. Liderzy inspirują i motywują swoich podwładnych do ryzyka, a także do tego, by osiągać więcej, niż sami mogli…