Dobry pracodawca (News)

Nowoczesna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Im. Mikołaja Kopernika zajmuje się upowszechnianiem Idei samopomocy finansowej oraz kształtowaniem umiejętności efektywnego zarządzania finansami. SKOK Kopernik zyskał uznanie Kapituły Konkursu Lider Odpowiedzialności Społecznej Dobra Firma 2008,…