Dobry Trener NGO. Część I (Artykul)

W obszarze projektowania szkolenia ze względu na traktowanie szkolenia jako procesu zawarta jest szeroka gama kompetencji. Rola trenera przejawia się na kilku etapach procesu szkoleniowego i całość jako taka powinna być przedmiotem projektowania.