Dotacje dla firm inwestujących w ekologiczną energetykę (News)

Jedno z działań programu „Infrastruktura i środowisko” przewiduje dotacje dla firm, które zechcą zainwestować w produkcję maszyn, urządzeń lub linii produkcyjnych służących do wytwarzania elementów niezbędnych do produkcji energii z odnawialnych źródeł lub biokomponentów…