Dyplom nie gwarantuje dobrej pracy (News)

Ani kompleksowa wiedza z obszaru finansów, ani z zarządzania, wzbogacona nawet dyplomem prestiżowej uczelni, nie jest gwarantem sukcesu bankowego menedżera. Sami menedżerowie przyznają, że wiedza to jeden, a praktyka, cechy osobowe i predyspozycje to drugi, niemniej ważny aspekt wyboru optymalnego kandydata…