Dzień otwarty na GPW

Od 10:00 drzwi Centrum Giełdowego w Warszawie są otwarte dla odwiedzających. Stołeczna Giełda Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych organizują dzień otwarty.