Ekonomiści o planie oszczędnościowym rządu

Większość ekonomistów twierdzi, że zakładane przez rząd oszczędności nie są ostatnimi w tym roku. Rada Ministrów przyjęła plan oszczędności w wysokości 19,7 miliardów złotych. 10 miliardów złotych zostanie zaoszczędzone w resortach i województwach. Oprócz tego wprowadzona zostanie nowa forma finansowania wydatków infrastrukturalnych, która zagwarantuje oszczędności na kwotę na 9,7 miliardów złotych.