Elastyczne planowanie czasu pracy powinno być łatwiejsze (News)

Partnerzy społeczni w Komisji Trójstronnej doszli do porozumienia, że w kodeksie pracy powinny być wprowadzone zmiany umożliwiające organizowanie ruchomego czasu pracy. Chodzi o to, by to pracodawca mógł – w zależności od potrzeb klientów -decydować, o której godzinie danego dnia załoga zaczyna pracę….