Europejskie zwyczaje płatnicze. (Artykuł)

We współdziałaniu z niezależnym instytutem badania rynku Ipsos, EOS przeprowadził ankietę w 645 przedsiębiorstwach z czterech krajów europejskich, dotyczącą obyczajów płatniczych panujących na tamtejszych rynkach.