Firmy zapłacą wyższe odszkodowania za bezprawne zwolnienia (News)

W 2007 roku napłynęło od PIP do firm 93 tysiące wniosków o usunięcie nieprawidłowości w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy. 19 procent skarg skierowanych do PIP dotyczy właśnie zagadnienia nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy. Senacki projekt ustawy spowoduje, iż pracownicy będą mogli…