Gigantyczne kary dla cementowni

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 411 milionów złotych kary na największych producentów cementu. Spółki przez 11 lat dzieliły rynek i ustalały ceny, wymieniając się informacjami poufnymi.