Globalna walka o wykwalifikowanego pracownika (News)

Aktualnie na rynku pracy istnieje więcej ofert pracy niż chętnych do niej. Według oszacowań, w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych będzie brakować 6 mln wykształconych pracowników, a w 2016 w Niemczech niedobory wyniosą 7 mln. Z prognoz wynika, iż w Polsce w 2050 zabraknie 4 mln „rąk do pracy”, natomiast…