GP: Odszkodowania za bezprawne zwolnienia (News)

Pracownicy, którzy zostali bezprawnie lub bez uzasadnienia zwolnieni z pracy, będą mogli żądać od byłego pracodawcy odszkodowania cywilnego za poniesione z tego tytułu szkody.
Jeżeli podwładny udowodni, że z powodu wadliwego rozwiązania stosunku pracy utracił np. prawo do wcześniejszej emerytury,…