GP: Wysokość składek do ZUS będzie ustalana na cały rok (News)

Osoby prowadzące małe firmy przez cały rok będą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w jednakowej wysokości. Od 1 stycznia 2009 r. ulegną uproszczeniu zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Właściciele małych firm, którzy opłacają składki od minimalnej podstawy wymiaru (60 proc….