GPW znalazła się na dnie (News)

Tydzień rozpoczął się dla inwestorów fatalnie. Bliskość listopadowych dołków stwarzała duże zagrożenie w postaci możliwego ich przebicia. Rzeczywiście, taki scenariusz miał miejsce dzisiaj przed południem. Za sprawą słabej postawy sektora finansowego na giełdach europejskich, nastroje na warszawskim…