GUS o działalności SKOK-ów

Na koniec I półrocza 2008 roku Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe miały 1 mln 754 tys. członków – podaje Główny Urząd Statystyczny. Wartość udzielonych pożyczek ogółem wyniosła na koniec czerwca bieżącego roku 5 mld 971 mln zł. Depozyty ogółem wynosiły 7 mld 710 mln zł.