GUS o wynikach banków

W pierwszym półroczu 2008 roku utrzymała się, występująca w poprzednim okresie sprawozdawczym, tendencja do szybszego wzrostu akcji kredytowej niż bazy depozytowej – informuje Główny Urząd Statystyczny. Banki osiągnęły łącznie przychody z działalności operacyjnej w kwocie 89,0 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 8,6 mld zł, przy czym zysk netto ogółem wzrósł do 8,7 mld zł.