Hewitt Associates przeprowadza Fabryczne Badanie Płac na Mazowszu (News)

Badaniem objętych zostanie około 20 przedsiębiorstw reprezentujących branżę produkcyjną.
Hewitt Associates przeprowadza Fabryczne Badanie Płac na Mazowszu od 2004 roku, kiedy to grupa firm regularnie wymieniająca się danymi o płacach poprosiła Hewitt o niezależne koordynowanie…