IAB zwraca uwagę na dobre praktyki w e-mail marketingu (News)

IAB wydało dokument „Email Data Management Best Practices” zawierający wskazówki dotyczące dobrych praktyk w e-mail marketingu. Czy polski rynek dojrzał do ich stosowania?
W raporcie „Email Data Management Best Practices” szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane…