Inwestycje Otoczenia Biznesu #8211; PO IG PO RPW PO KL (Artykuł)

Wielu przedsiębiorców, poszukujących technologii zwraca się do różnego rodzaju instytucji – działających w kooperacji z przedsiębiorcami – w celu wykonania usług, pozyskania informacji doradztwa czy wreszcie specjalistycznej wiedzy technicznej. Instytucje te funkcjonują w otoczeniu biznesu od początków transformacji ustrojowej w Polsce, ale dopiero z momentem wejścia Polski do Unii Europejskiej ich znaczenie wzrosło. Instytucje otoczenia biznesu wspomagają tworzenie, prowadzenie i rozwój przedsiębiorstw, które wyrażają chęć kooperacji.