Inżynier pilnie poszukiwany (News)

Z wyników analiz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę wynika, iż najwięcej miejsc pracy przybywa w handlu, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, obsłudze firm, a także w informatyce, ekonomii oraz inżynierii.
Na zatrudnienie mogą również liczyć wykwalifikowani pracownicy…