Inżynier sam zdecyduje, czy zapisać się do izby (News)

Polska Izba Inżynierów Budownictwa liczy obecnie 108 tysięcy członków. Organizacja ma 16 izb regionalnych. Roczna składka członkowska wynosi tu 360 złotych, inżynierowie opłacają także ubezpieczenie (80 złotych). Polska Izba Inżynierów Budownictwa powstała sześć lat temu jako korporacja architektów…