Inżynierem być – to jest to! (News)

Z wyników analiz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę wynika, iż najwięcej miejsc pracy przybywa w handlu, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, obsłudze firm, a także w informatyce, ekonomii oraz inżynierii. Na zatrudnienie mogą również liczyć wykwalifikowani pracownicy fizyczni….