It zintegrowane (News)

„Sektor przetwórstwa spożywczego różni się od innych gałęzi przemysłu głównie wymogiem posiadania dokładnej dokumentacji procesu wytwarzania oraz krótkim czasem życia produktu” – mówi Andrzej Garbacki, dyrektor Działu Oprogramowania Przemysłowego w firmie Astor. Inwestycyjny boom w branży spożywczej,…